Grondwatermeetnet

Grondwatermeetnet

Veel organisaties komen in aanraking met grondwater en het monitoren hiervan. Hierdoor hebben diverse gemeenten een grondwatermeetnet opgezet of uitgebreid. Door het grondwaterpeil te meten, ontstaat inzicht in het verloop van grondwaterstanden in de tijd, effecten hiervan, de neerslag, verdroging, bemaling, toestroming en meer. Wilt u meer informatie over het grondwatermeetnet of over de juiste waterstandmeter? Hiervoor bent u bij ons, MeetH2O, aan het juiste adres.

Wij monitoren met een akoestische sensor het grondwaterpeil via geluidssignalen. Ook hebben we een MeetH2O met druksensor, oftewel de MeetH2O-D. Graag vertellen we u hier meer over onze waterstandmeters! Een grondwatermeetnet zorgt ervoor dat gemeenten maatregelen kunnen nemen tegen grondwateroverlast of –onderlast. Om te voorkomen dat er grondwaterproblematiek ontstaat voor overheden, aannemers of particulieren, is het belangrijk dat dit altijd wordt gemonitord. Een goed inzicht in de grondwaterstand is dus onmisbaar.

Over MeetH2O

MeetH2O is vrijwel voor iedereen gemakkelijk te gebruiken. Boven het wateroppervlak hangt de sensor in de peilbuis. Door de meting van de reflectie van geluidsgolven wordt de grondwaterstand bepaald. Indien u een druksensor nodig hebt, kiest u voor de MeetH2OD. Hierbij hangt de sensor in het water. MeetH2O is universeel toepasbaar en de meetgegevens kunt u online bekijken. U behoudt altijd de controle over meetintervallen, dataverzending en grenswaarden.

Kosten van MeetH2O

Bij het gebruik van MeetH2O hangen er enkele kosten aan vast. Hierbij moet u denken aan de abonnementskosten van he tmobiele netwerk en de kosten voor het databeheer. U krijgt standaard een sim-kaart geleverd. Op de meetlocatie wordt dan de provider met de beste ontvangst gekozen. Het is wel mogelijk om een voorkeursprovider op te geven. MeetH2O werkt met de sim-kaart in heel Europa. De datakosten kunnen per land wel verschillen.

Onderhoud van MeetH2O

Een systeem van MeetH2O vraagt vrijwel geen onderhoud. Het is wel verstandig om periodiek de peilbuizen te controleren. Deze periodieke controles kunnen wij voor u uitvoeren. Hiervoor hebben wij een servicecontract zodat u geen omkijken meer heeft naar het meetsysteem. Zodra MeetH2O geen meetgegevens meer doorgeeft, gaan wij in het veld de apparatuur nakijken. Wij werken met een vast team van medewerkers en controleren en onderhouden MeetH2O systemen in heel Nederland. Daar waar mogelijk voeren we het onderhoud op locatie uit en we controleren dan gelijk de juistheid van de gegevens.

De werking van een akoestische sensor of druksensor?

Zoals u heeft gelezen, levert MeetH2O een systeem met een akoestische sensor en een systeem met een druksensor. MeetH2O-W monitort de waterstand via geluidssignalen. Dit systeem is echter niet geschikt voor hoge waterstanden. In dat geval heeft u de MeetH2O-D nodig (druksensor). Deze is geschikt voor gebieden waar de waterstand hoger is dan 40 cm. We hebben alles uitvoerig getest, zodat u kunnen garanderen dat MeetH2O correct monitort. Daarnaast hebben wij de oplossing voor een controleerbare meting in geval van artesisch water met de MeetH2O D. Het derde beschikbare type is MeetH2O-ec. Dit type meet via geleidbaarheid.

Waarom MeetH2O?

MeetH2O heeft veel verschillende voordelen en om u een goed beeld van te geven, hebben we een aantal voordelen voor u op een rij gezet:

 • Altijd accurate waterstand;
 • Nauwkeurige en betrouwbare metingen;
 • Uitvoerig gestest en voortdurend verbeterd;
 • Gegevens zijn beschikbaar via uw persoonlijke account;
 • Inzicht en controle over meetintervallen, dataverzending en alarmwaarden;
 • Direct beschikking over de juiste waterstand;
 • Eenvoudig te gebruiken en naar eigen wensen in te stellen;
 • Meetgegevens zijn direct bruikbaar;
 • Alarmering op een hoge of lage waterstand instelbaar;
 • Meetgegevens hoeven niet te worden gecompenseerd en zijn direct bruikbaar;
 • Overstortmetingen;
 • Voordelig in aanschaf en gebruik;
 • Één instrument voor meten en draadloos verzenden van actuele waterstanden;
 • In bijna alle maten peilbuizen;
 • Geen aanschaf voor extra software.

Meer informatie over grondwatermeetnet? Neem contact op!

Heeft u nog vragen over de grondwatermeetnet, MeetH2O of iets anders? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@meeth2O.nl. Daarnaast kunt u ons ook telefonisch bereiken door te bellen naar 0570 699 508.

Contact opnemen