Home

Home

Online actueel inzicht in de grondwaterstand

Nice to MeetH2O

Grondwaterpeil Grondwaterstand Grondwatermeetnet

Is inzicht in het grondwaterpeil essentieel in uw organisatie?

Wilt u inzicht in de waterstand?

Bij MeetH2O bent u aan het juiste adres. MeetH2O meet het grondwaterpeil in de bodem, watergangen, riolering en bergingsvoorzieningen. Of het nu grondwater, oppervlaktewater water in de waterketen betreft, MeetH2O meet en registreert het waterpeil altijd en overal. De grondwaterstand wordt dagelijks telemetrisch verzonden zodat het on demand via een online portal kanworden bekeken Waterstanden zijn op elk gewenst moment online toegankelijk via uw persoonlijke account. Tijd om elkaar te ontmoeten? Bel ons dan op 0570 699 508, stuur een mail of neem contact op via het contact formulier!

Contact opnemen
MeetH2O impressie

 

Toepassingen meten waterpeil

  MeetH2O meet waterstanden met een akoestische of een druksensor. MeetH2O sensoren worden veel toegepast voor het meten van de grondwaterstand in peilbuizen. Daarnaast zijn deze zeer goed toepasbaar voor het meten van waterstanden in oppervlaktewater, infiltratievoorzieningen en riolering. De sensoren zijn uitgerust met een alarmfunctie die kan worden ingesteld voor een te hoog of te laag waterpeil. Wanneer de waterstand een alarmniveau heeft bereikt wordt u per sms of email gealarmeerd, en kunt u desgewenst actie ondernemen. Ook wordt de meetfrequentie automatisch verhoogd. Met name bij metingen van de waterstand in overstortlocaties en bij bemalingen of bouwputonttrekkingen heeft dit ontzettend veel meerwaarde.:

grondwaterpeil meten
Grondwaterstand meter
Meer informatie over inzicht in de grondwaterstand?

  Bekijk hier onze brochure  

Hoe werkt het?

  Door middel van een akoestische sensor wordt de waterstand gemeten door middel van geluidssignalen. Dit is het MeetH2O-W systeem. Deze is in peilbuizen zeer geschikt wanneer de waterstand niet binnen ca. 40 cm van de sensor komt. Wanneer dit wel het geval is, is de MeetH2O-D een betere keuze. Deze bepaalt de waterstanden met druksensor. Voor beide systemen geldt dat er geen compensatie met luchtdruk achteraf hoeven plaatst te vinden (waterdruk en baro druk worden gelijktijdig op de meetlocatie gemeten). Hierdoor heeft u direct de beschikking over de juiste waterstand. MeetH2O is uitvoering getest en wordt voortdurend verbetert waar mogelijk. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u altijd kunt beschikken over nauwkeurige en betrouwbare metingen.   MeetH2O is gemakkelijk te gebruiken. De meetgegevens zijn online te bekijken via uw persoonlijke account, waarvoor geen extra software noodzakelijk is. Op deze manier heeft u zelf inzicht en controle over meetintervallen, dataverzending en alarmwaarden.