Databeheer

De meetdata worden automatisch verzonden naar een website waar u met uw toegewezen account en wachtwoord de data kunt bekijken of downloaden.  Zaken die u online kunt regelen zijn onder andere:

 

  • instellingen meetpunt (omschrijving meetlocatie)
  • sensorgegevens (hoogte peilbuis t.o.v. NAP en diepte sensor);
  • frequentie meet- en zend interval;
  • instellingen alarmeringsniveaus;
  • automatisch doorsturen data.

 

De meetdata worden op de website minimaal 1 jaar bewaard.

 

Databeheer en data-analyse

 

U heeft altijd online toegang tot uw meetgegevens. U bepaalt zelf welke data u wilt uitlezen of exporteren. Met onze GIS-viewer krijgt een nog duidelijker overzicht van uw meetgegevens en de verschillen tussen de locaties met MeetH2O. Waterstanden zijn zichtbaar t.o.v. NAP, en maaiveld. Ook wordt de GHG en de GLG hierin weergegeven. In de viewer zijn diverse validatie stappen mogelijk. Daarnaast zijn diverse exportformaten beschikbaar waaronder DINO. Wij hanteren hiervoor zeer aantrekkelijke maandtarieven.

 

Wij kunnen u ondersteunen bij de data-analyse. Bijvoorbeeld door een analyse te maken van de meerjarige ontwikkelingen en een benchmark met de grondwaterstand op andere locaties. Onze geohydrologen relateren de ontwikkeling van de grondwaterstand aan neerslaggegevens. Zij helpen u om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de grondwaterstanden en de mogelijke gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. Optioneel kunnen wij u controlemetingen (handpeilingen) en adviesdiensten aanbieden voor de interpretatie van uw data.

 

Meer weten over deze dienstverlening?

 

Meer info? Neem contact met ons op.

 

Nice to MeetH2O