All-In oplossing

Alleen inzicht in meetresultaten en verder geen zorgen

 

Dat kan uiteraard ook. Wij kunnen u al het werk uit handen nemen waarbij wij de zorg dragen voor de installatie, het instellen, de controle, het onderhoud en de verwijdering na afloop van uw project. Hierbij kijken wij wekelijks naar de werking en bij storing ondernemen wij actie. Zo werken we voor u aan betrouwbare meetreeksen.

 

Databeheer standaard

 

De meetdata worden automatisch verzonden naar een website waar u met uw toegewezen account en wachtwoord de data kunt bekijken of downloaden.  Zaken die u online kunt regelen zijn onder andere:

 

  • Instellingen meetpunt (omschrijving meetlocatie)
  • Sensorgegevens (hoogte peilbuis t.o.v. NAP en diepte sensor)
  • Frequentie meet- en zendinterval
  • Instellingen alarmeringsniveaus
  • Automatisch doorsturen data

 

De meetdata worden op de website minimaal 1 jaar bewaard.

 

Viewer, databeheer en data-analyse

 

U heeft altijd online toegang tot uw meetgegevens, inclusief statische data in fact-sheets. U bepaalt zelf welke data u wilt uitlezen of exporteren. Met onze GIS-viewer krijgt u een nog duidelijker overzicht van uw meetgegevens en de verschillen tussen de locaties. Waterstanden zijn zichtbaar t.o.v. NAP en maaiveld. Ook wordt de GHG en de GLG hierin weergegeven. In de viewer zijn diverse validatiestappen mogelijk. Daarnaast zijn diverse exportformaten beschikbaar waaronder DINO. Wij hanteren hiervoor zeer aantrekkelijke maandtarieven.

 

 

Wij kunnen u ondersteunen bij de data-analyse. Bijvoorbeeld door een analyse te maken van de meerjarige ontwikkelingen en een benchmark met de grondwaterstand op andere locaties. Onze geohydrologen relateren de ontwikkeling van de grondwaterstand aan neerslaggegevens. Zij helpen u om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de grondwaterstanden en de mogelijke gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. Optioneel kunnen wij u controlemetingen (handpeilingen) en adviesdiensten aanbieden voor de interpretatie van uw data.

 

Meer weten over deze dienstverlening?

 

Neem contact met ons op.

 

 

Nice to MeetH2O