MeetH2O-D (druksensor)

Met druk de waterstand meten

De MeetH2O met druksensor bestaat uit een sensor welke met een kabel aan de datalogger/transmitter is verbonden. De sensorwordt onder het waterniveau in een peilbuis geplaatst. Door een drukmeting wordt vervolgens de grondwaterstand bepaald. De hoogte van de waterkolom in het peilfilter wordt bepaald door de druk te meten op een bekende diepte ten opzichte van de bovenkant van de peilbuis. De gelogde waterstanden zijn gerelateerd aan de bovenkant van de peilbuis.

De positie van de bovenkant van de peilbuis ten opzichte van NAP of een andere referentie wordt ingevoerd in het portal (waar ook de data worden afgeleverd). De gelogde waarde is altijd de gemeten druk. De waarde die wordt getoond is het berekende grondwaterniveau ten opzichte van NAP (of een andere referentie) voor het betreffende systeem.  

 

Druksensor

Waterpeil meten

 

 

Geleidbaarheid

Waterpeil meten

 

 

Contact opnemen