Combiplan Nijverdal

Tijdens de realisatie van het project ‘Combiplan Nijverdal’ wordt op meerdere plaatsen langs de bouwput de grondwaterstand geregistreerd met behulp van een meetH2O. De hoogte van het grondwater dient continu continu nauwkeurig in beeld te zijn en er dient gealarmeerd te worden als ingestelde niveaus (dreigen te) worden overschreden.